Overgewicht jongeren

Overgewicht volwassenen Volwassenen met overgewicht en obesitas 18 jaar en ouder. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken. Kerncijfers Landelijk.

overgewicht jongeren

Overgewicht jongeren

  • Naast de body mass index, geven de buikomvang en de huidplooidikte ook een goede indicatie voor de hoeveelheid opgeslagen vet.
  • Indexatie maakt zichtbaar hoe groot de percentuele toe- of afname is ten opzichte van dat basisjaar.
  • Trappen lopen en afvallen
  • Transformatie afvallen
  • Dieet geen koolhydraten recepten

Vooral bij de weergave van trends in de tijd zijn de trendcijfers vaak geïndexeerd. Voor vrouwen van 65 jaar en ouder is geen significant verschil in obesitas naar opleiding. Universiteit Utrecht. StatLine, Onder- en overgewicht, lengte en gewicht; vanaf          StatLine, Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken.

Overgewicht jongeren
Rated 5/5 based on 55 review
mager maar dikke buik 8428 | 8429 | 8430 | 8431 | 8432 5 kilo in 6 weken afvallen